Proč se registrovat?

Během 1-2 intenzivních měsíců:

 • Porozumíte různým úhlům pohledu na to, jak se stát efektivní organizací s vyšším dopadem – v podání osobností českého neziskového sektoru i ze zahraničí.

 • Pochopíte, jaké procesy se vyplatí mít u vás v organizaci popsané a hlavně proč.

 • Vyhodnotíte si procesní zralost vaší organizace.

 • Zorientujete se ve struktuře a různých úrovních hloubky procesů.

 • Krok po kroku se naučíte sami procesy namodelovat.

 • Zjistíte, jak procesy zapojit do každodenního chodu organizace.

 • Dostanete praktické tipy na to, jak si zjednodušit a zefektivnit práci automatizací a digitalizací.

 • A konečně – naučíte se, jak díky procesům obohatit organizační kulturu, aby procesy sloužily vašim lidem a ne naopak.

Obsah kurzu

Na kurzu se podíleli zkušení manažeři, manažerky i konzultanti a konzultantky neziskového sektoru z Česka i ze zahraničí. Nakoukněte, kdo pro vás kurz připravil, a ve 3. kapitole ochutnejte z obsahu:

 • 2

  Efektivní?

  • Jan Kroupa: Za horizont efektivního

  • Efektivita: dobrý sluha, špatný pán

  • Kay Sprinkel Grace (USA): Leadership, účel a efektivita

  • Zrcadlo nebo okno?

  • Jiří Bárta: Vitální organizace

  • Vitalita nebo efektivita?

  • Proč procesy?

  • Kvíz na závěr kapitoly

 • 3

  Procesy a efektivní organizace

 • 4

  Modelování procesů

  • Modelování procesů

  • Základní popisná tabulka procesu aneb slovní popis procesu

  • Grafický popis procesů & prvky

  • Jak si proces nakreslit

  • Nástroje k modelování procesů

  • Kvíz na závěr kapitoly

 • 5

  Práce s procesy

  • Máme popsaný proces – co dál?

  • Digitalizace

  • Automatizace

  • Nástroje pro automatizaci procesů

  • Kvíz na závěr kapitoly

 • 6

  Procesy a organizační kultura

  • Kateřina Švidrnochová: Procesy a organizační kultura

  • Organizační kultura

  • Týmové dohody

  • Sylvia Costantini (GB): Interní kulturní konflikty

  • Bára Komberec Novosadová: Učící se organizace

  • Kvíz na závěr kapitoly

  • Zpětná vazba k celému online kurzu

  • Zakončení

Co říkají autoři o efektivitě v neziskovkách?

Kay Sprinkel Grace

Transforming Philantropy, autorka kapitoly o leadershipu, účelu a efektivitě

„Naší prací v neziskovkách je řešit problémy. A řešit je můžeme právě jen tím, že budeme efektivní, a tedy zodpovědní a životaschopní. Efektivita se ovšem neobejde bez vize, poslání a jasného účelu.“

Jan Kroupa

České centrum fundraisingu, autor kapitolu o významu a hranicích efektivity

„Volba souboru cílů, ke kterým se organizace rozhodne směřovat, je podobně důležitá jako vlastní kvalita procesu takového směřování. Sny, naděje, hodnoty a vize jsou a mají být součástí přemýšlení o efektivitě v širším slova smyslu.”

Jiří Bárta

Nadace Via, autor kapitoly o vitalitě organizace

„Efektivita je důležitá, ale je také pouze jednou z důležitých kvalit, které je dobré v organizacích rozvíjet. Život často přináší situace, kdy nám ani stabilita, ani efektivita nepomohou.”

Kateřina Švidrnochová

Digiskills, autorka kapitol o organizační kultuře a týmových dohodách

„Efektivita se odráží v organizační kultuře. K organizační kultuře, procesům a týmovým dohodám nelze přistupovat jako k něčemu fixnímu. Naopak, jsou to živé organismy, které se musí neustále přizpůsobovat novým podmínkám.”

Barbora Komberec Novosadová

Konzultantka neziskového sektoru, autorka kapitoly o učící se organizaci

„Efektivní organizace je pro mě taková organizace, která dokáže dosahovat změny, pro kterou vznikla. A společenského dopadu dosahuje často proto, že se dokáže učit společně přemýšlet, dokázat si v týmu vzájemně naslouchat a díky tomu společně nacházet lepší řešení než o samotě.”

Pro koho se online kurz hodí?

 • Pro všechny manažery a manažerky, kteří chtějí zefektivnit procesy ve své organizaci a vzít celý tým na cestu za větším dopadem.

 • Pro teamleadery, kteří chtějí zapojovat své kolegy a kolegyně do tvorby zdravé organizační kultury.

 • Pro vás všechny, kteří chcete dodat práci řád, zefektivnit fungování vašeho týmu a přitom se nestát technokratickou organizací.

Je e-learning pro vás?

Můžete začít třeba hned. Co v kurzu najdete?

 • 9 praktických cvičení – individuálních i pro celý tým

 • 7 videorozhovorů s experty z ČR i ze zahraničí

 • 18 lehce stravitelných textů & návodů

 • 11 pracovních listů k okamžité práci na úkolech

 • spoustu doplňujících infografik


Online kurz vám umožňuje kdykoliv začít a studovat flexibilně přesně podle vašich časových možností. Délka vašeho studia je proto individuální, ale doporučujeme počítat s 1-2 měsíci, během kterých si vyhradíte pravidelné časové sloty na studium a aplikaci nových poznatků v praxi.


 • Po práci koláče

  Na závěr získáte certifikát o absolvování kurzu, který si můžete uložit do svého portfolia a sdílet na sociálních sítích.

Chcete nakouknout dovnitř? Máte otázky?

Je e-learning pro vás? Jak náročné to bude? Jaké jsou možnosti platby?

Ozvěte se Daniele Syrovátkové ze Světa neziskovek:

daniela.syrovatkova@svetneziskovek.cz  ǀ 605 276 236


Vznik online kurzu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens! active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Active Citizens Fund